Verktyg & Underhåll

Verktyg & Underhåll är ett helintegrerat tillval i Monitor ERP som ger dig stöd att hantera företagets verktyg och maskiner direkt i Monitor ERP.

Engelsk video:

Verktyg i Monitor ERP

Verktyg & Underhåll ger dig full översikt och kontroll över dina verktyg och din maskinpark. Du kan se var verktygen finns, men också lagervärden, underhållsintervall och planerat underhåll. Verktygen kan läggas in i artikelberedningar och bokas för operationer i tillverkningsorder.

Verktyg och maskiner registreras i samma register som artiklar i Monitor ERP. Det förenklar lagerhållning samt inköp av verktyg och maskinreservdelar via beställningspunkter och behovsberäkningar

Via artikelmallar får verktyget förvalda inställningar, som t.ex. planerings-inställningar och serienummerspårbarhet. Artikelmallar läggs upp utifrån fördefinierade grundtyper som passar för mätverktyg, fixturer, formverktyg, skärverktyg, maskiner osv.

Verktyg i beredning och order

Via beredningen av en tillverkad artikel kan du koppla verktyg till operationer. Du kan ange antal detaljer per cykel och cykeltid för verktyget. Dessa uppgifter är underlag för uppdatering av räkneverk i serienummerregistret. Räkneverkens värden uppdateras vid avrapporteringar av operationer på de tillverkningsorder där verktygen används.

Vid orderläggning av tillverkade artiklar reserveras de nödvändiga verktygen automatiskt. I körplaneringen visas information om de verktyg som behövs och det går att filtrera order som använder samma verktyg för att spara ställtider. På orderdokumentet visas verktygen, med information om lagerplats och eventuella instruktioner.

Vid start av operation på ordern tas verktygen ut (lånas ut) och vid färdigrapportering blir de tillgängliga för andra order (återlämnas).

Utlåning och återlämning kan också rapporteras fristående. Utlåning beställs via plocklistor och återlämning bevakas via en utlåningslista. Utlåningslistan ger översikt över utlånade verktyg per lagerställe, avdelning och produktionsgrupp. Du kan se status på operationer och tillverkningsorder som verktygen är utlånade till och det går att se planerad återlämning av verktyg.

Utlåningsregister

Handverktyg m.m. som lånas ut och återlämnas i verktygsförråd kan hanteras i en rutin för manuell utlåning och återlämning av verktyg. Manuellt utlånade verktyg bevakas i utlåningslistan.

Lagerhantering och lagervärdering

Eftersom verktyg och maskiner hanteras i samma rutiner som artiklar kan du inventera och lagervärdera verktyg och maskiner på samma sätt som artiklar.

Bokföring av lagertransaktioner för verktyg går att styra via konteringssätt i lagerredovisningen.

Dyrare verktyg och maskiner är i regel också anläggningstillgångar och de kan då även registreras som anläggningsobjekt som kopplas till verktygsregistret om tillvalet Anläggningsregister är installerat. Läs om tillvalet Anläggningsregister.

Följa upp och spåra verktyg

I artikelregistret visas i planeringsbilden alla reservationer, utlåningar och planerade inköp på ett verktyg. I lagerloggen visas alla transaktioner som gjorts på ett verktyg och följa dess historik. Du kan även se bl.a. inventeringsdifferens och förbrukningsstatistik.

Underhåll i Monitor ERP

Underhåll i Monitor ERP omfattar kalibrering av mätverktyg samt underhåll av verktyg och maskiner.

Underhållsplaner kopplas till verktyg och maskiner och de talar om när underhåll ska göras, baserat på dagar, körtid eller cykler, samt vad som utlöser underhållet. En underhållsplan talar också om vilket formulär som ska användas och fyllas i vid underhållet. Ett formulär kan innehålla instruktioner, mätpunkter, checklistor och åtgärdslistor.

Underhåll kan t.ex. vara av förebyggande eller avhjälpande typ. Det går att lägga upp valfria underhållstyper i flera nivåer och anpassa dem enligt underhållsstandard SS-EN 13306.

Det finns rutiner för bevakning, planering och rapportering av underhåll på verktyg och maskiner. Där skapas underhållsaktiviteter som sedan rapporteras. Du kan göra analyser av rapporterat underhåll.

Resultatet av rapporterat underhåll uppdaterar status på verktyg och maskiner. Även underhållsaktivitetens status uppdateras vid rapporteringen.

En underhållsprognos kan beräknas på lång sikt för verktygen och maskinerna via kundorder, tillverkningsorder och försäljningsprognoser.

Kalibrering av mätverktyg

Kalibrering kan du hantera antingen genom att registrera och rapportera mätpunkter direkt i Monitor ERP eller genom att bifoga externa kalibreringsprotokoll vid rapportering.

För att underlätta arbetet med att bevaka kalibrering visas status på "Personliga" verktyg i stämplingsterminalen.

Det finns också stöd för färgkodning av mätverktyg.

Historiken över kalibreringar används för att visa att verktyg varit godkända och kalibrerade vid användning.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.