Utbetalningar

I denna rutin kan du registrera utbetalningar i leverantörsreskontran och göra återrapportering. Utbetalningar som registreras ger fakturorna status betalda eller delbetalda i leverantörsreskontran. Konteringar uppdateras också i bokföringen. I rutinen Bankinställningar görs flera viktiga inställningar för de utbetalningar som registreras i denna rutin, t.ex. inställningar för olika typer av betalningssätt och bortskrivningskoder.

Utbetalningsförslag

Utbetalningar kan du registrera på olika sätt i denna rutin. Ett sätt är att beordra betalning direkt via listan Utbetalningsförslag, där valda leverantörsfakturor i listan förs över direkt till en betalningsfil som skickas till banken, alternativt att valda fakturor i listan förs över till transaktionslistan och kan godkännas/skrivas ut i rutinen Skriv ut transaktionslista. Godkänns fakturorna i transaktionslistan förs de över till betalningsfilen. Ett annat sätt är att först föra över markerade fakturor från listan Utbetalningsförslag till fliken Betala via fil (beordra) eller lägga till dem en i taget på den fliken, och därifrån föra över dem till en betalningsfil. Dessa sätt gäller utbetalningar med elektroniska betalningssätt. Utbetalningar för leverantörsfakturor med manuella betalningssätt kan du också registrera i listan Utbetalningsförslag, genom att markera fakturorna och föra över dem till fliken Betala manuellt eller lägga till dem en i taget i den fliken.

Återrapportering

I rutinen registrerar du också återrapportering av betalda leverantörsfakturor (som tidigare har skickats i betalningsfil till banken och återredovisning har erhållits från banken). Återrapportering måste du göra för att fakturorna ska uppdateras som betalda i systemet. Rapporteringen görs i en lista för de fakturor som har betalats. För att göra återrapportering så väljer du listtypen Återrapportering.

Du kan göra återrapportering via filer. Syftet med denna funktion är att via en fil återrapportera de betalningar som är utförda hos banken. Att läsa in utförda betalningar via fil är ett mycket snabbare och enklare sätt att återrapportera än att manuellt återrapportera betalningar som du har registrerat hos banken.

Makulering

Du kan även makulera eller ångra gjorda utbetalningar. Makulering av utbetalningar kan vara aktuell t.ex. om fakturor av misstag beordrats för betalning. En sådan justering bör du endast göra innan betalningsfilen har skickats till banken. Det är möjligt att makulera enskilda utbetalningar såväl som hela utbetalningsjournaler, transaktionslistor m.m. För att makulera utbetalningar så väljer du listtypen Makulera utbetalningar.

Utbetalningar som a conto

I rutinen kan du också registrera utbetalningar som a conto-utbetalningar. Det är utbetalningar av t.ex. förskott eller överbetalning som det saknas faktura för i leverantörsreskontran. En sådan utbetalning skapar en ny leverantörsreskontrapost av typen a conto och den kommer sedan att finnas som ett tillgodohavande för er i leverantörsreskontran. A conto-utbetalningar lägger du till i fliken Betala manuellt genom att lämna fältet Löpnummer tomt.

Följande systeminställningar berör utbetalningar: Förvald valutakurs vid utbetalningar, Förvald valutakurs vid utbetalningar (via fil) och Metod för beräkning av betalningsdatum.