E-post

De flesta dokumentutskrifter (t.ex. order) kan också skickas via e-post. En mottagande e-postadress ska dock först vara angiven i huvudet på dokumentet. Dokumenten bifogas automatiskt som PDF-filer och som XML-filer i vissa fall. För att det ska gå att skicka e-post från Monitor ERP måste inställningar för en e-postserver göras här.

Notera att dessa e-postinställningar används även för kalenderintegration av aktiviteter i Monitor ERP.

Metod för e-post

En generell metod för hur e-post ska skickas och tas emot i Monitor ERP. Det finns fyra metoder:

  • Klientbaserat, via Microsoft Outlook – om användarna har Outlook installerat kan du välja detta alternativ.
  • Serverbaserat, via Microsoft Exchange – om den inbyggda e-postklienten i Monitor ERP ska användas mot Exchange (on-premise) väljer du detta alternativ.
  • Serverbaserat, via SMTP – om en annan e-postserver än Exchange används väljer du detta alternativ.
  • Serverbaserat, via Microsoft Exchange Online – om den inbyggda e-postklienten i Monitor ERP ska användas mot Exchange Online väljer du detta alternativ. I detta fall måste du registrera en klientapplikation för OAuth 2.0 i Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory). Se denna guide.

Motsvarande inställning finns även på användarnivå i rutinen Användare, som då överstyr den här generella systeminställningen.

Serveradress (Exchange/SMTP)

E-postserverns IP-adress eller DNS-namn.

Port (Exchange/SMTP)

TCP-port för e-postserverns IP-adress eller DNS-namn. Förvalt står det 0, då används standardport för Exchange eller SMTP. Om systeminställningen Använd SSL är aktiverad ska port vanligtvis vara 587 (TLS) eller 465 (SSL).

Användarnamn (SMTP)

Användarnamn för det konto som ska användas för inloggning till SMTP e-postservern. Beroende på vilken SMTP-server eller SMTP-tjänst som används kan det vara ett kontonamn eller en e-postadress.

Inställning av användarnamn för inloggning till en Exchange e-postserver görs på användarnivå i rutinen Användare.

Lösenord (SMTP)

Ovanstående användarnamns befintliga lösenord för inloggning till SMTP e-postservern. Inställning av lösenord för inloggning till en Exchange e-postserver görs på användarnivå i rutinen Användare.

Använd SSL

Om e-postservern kräver en krypterad anslutning via TLS eller SSL ska denna inställning aktiveras. Då ska även Port (Exchange/SMTP) ovan ändras.

Maximal storlek för filer i e-post

Denna inställning påverkar systeminställningarna Skicka flera order i samma e-postmeddelande samt Skicka flera order/fakturor i samma e-postmeddelande. Här ställer du in maximal sammanlagd storlek i megabyte (MB), för filer som är bilagor i e-postmeddelanden till leverantör/kund och som innehåller flera order. Förvalt är inställningen 10 MB.

Om bilagorna i ett sådant e-postmeddelande tillsammans är större än det värde du anger här, sker en uppdelning av e-postmeddelandet i två eller flera e-postmeddelanden. Bilagorna fördelas då på dessa e-postmeddelanden.

Om ett e-postmeddelande inte innehåller flera order, men innehåller ett antal bilagor som tillsammans är större än det värde du anger här, kommer ingen uppdelning av e-postmeddelandet att ske.