Aktivera OAuth 2.0 med Microsoft Entra ID

Nedan beskrivs vad du måste göra för åtgärder i Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory) och i Monitor ERP för att kunna använda OAuth 2.0 autentisering för inkommande e-post till Monitor ERP från Exchange Online.

Registrera en applikation i Microsoft Entra ID

Registrera en klientapplikation för Monitor ERP i Microsoft Entra ID. Se denna guide (på engelska).

Obs! För dessa åtgärder i Microsoft Entra ID, kontakta vid behov din IT-konsult!

Komplettera inställningar för e-post i Monitor ERP

I Monitor ERP (från och med version 22.6) måste du komplettera med nedanstående inställningar i respektive rutiner. Se även beskrivning av inställningarna här.

Systeminställningar:

  • Metod för e-post – Ställ in som Serverbaserat, via Microsoft Exchange Online.
  • Program-ID (klient) – Kopiera hit värdet Program-ID (klient) på din klientapplikation i Microsoft Entra ID.
  • Katalog-ID (klientorganisation) – Kopiera hit värdet Katalog-ID (klientorganisation) på din klientapplikation i Microsoft Entra ID.
  • Autentiseringsflöde – Välj autentiseringsflöde mot Exchange Online. Du kan välja av Klienthemlighet eller Användarnamn/Lösenord.
  • Klienthemlighet – Om du har valt Klienthemlighet som autentiseringsflöde ska du kopiera hit Värde för den klienthemlighet som du skapade i Microsoft Entra ID.

Användare:

Om du har specifika e-postinställningar på användare (som överstyr motsvarande systeminställningar) kan du behöva komplettera även dessa inställningar.

Har du tillvalet Webbshop måste du komplettera med nedanstående inställningar för användare WEBSHOP (som används för webbshopen):

  • Metod för e-post – Ställ in som Serverbaserat, via Microsoft Exchange Online.
  • Användarnamn (Exchange) / Lösenord (Exchange) – Om systeminställningen Autentiseringsflöde ovan är inställd som Användarnamn/Lösenord måste du ange Exchange-kontots användarnamn och lösenord.

Inställningar för inkommande e-post:

Om du har lagt upp e-postkonton för olika typer av inkommande e-post, t.ex. Monitor-till-Monitor, måste du komplettera de inställningar som motsvarar systeminställningarna, och kopiera hit samma värden.

Komplettera inställningar för e-post i tillval till Monitor ERP

I Webbshop Administration måste du komplettera med nedanstående inställning för e-post. Se även beskrivning av inställningen här.

  • Metod för e-post – Ställ in som Enligt användarinställningar i Monitor G5.