Aktivera OAuth 2.0 med Azure Active Directory

Nedan beskrivs vad du måste göra för åtgärder i Azure Active Directory och i Monitor G5 för att kunna använda OAuth 2.0 autentisering för inkommande e-post till Monitor G5 från Exchange Online.

Registrera en applikation i Azure Active Directory

Registrera en klientapplikation för Monitor G5 i Azure Active Directory. Se denna guide (på engelska).

Obs! För dessa åtgärder i Azure Active Directory, kontakta vid behov din IT-konsult!

Komplettera inställningar för e-post i Monitor G5

I Monitor G5 (från och med version 22.6) måste du komplettera med nedanstående inställningar i respektive rutiner. Se även beskrivning av inställningarna här.

Systeminställningar:

  • Metod för e-post – Ställ in som Serverbaserat, via Microsoft Exchange Online.
  • Program-ID (klient) – Kopiera hit värdet Program-ID (klient) på din klientapplikation i Azure Active Directory.
  • Katalog-ID (klientorganisation) – Kopiera hit värdet Katalog-ID (klientorganisation) på din klientapplikation i Azure Active Directory.
  • Autentiseringsflöde – Välj autentiseringsflöde mot Exchange Online. Du kan välja av Klienthemlighet eller Användarnamn/Lösenord.
  • Klienthemlighet – Om du har valt Klienthemlighet som autentiseringsflöde ska du kopiera hit Värde för den klienthemlighet som du skapade i Azure Active Directory.

Användare:

Om du har specifika e-postinställningar på användare (som överstyr motsvarande systeminställningar) kan du behöva komplettera även dessa inställningar.

Har du tillvalet Webbshop måste du komplettera med nedanstående inställningar för användare WEBSHOP (som används för webbshopen):

  • Metod för e-post – Ställ in som Serverbaserat, via Microsoft Exchange Online.
  • Användarnamn (Exchange) / Lösenord (Exchange) – Om systeminställningen Autentiseringsflöde ovan är inställd som Användarnamn/Lösenord måste du ange Exchange-kontots användarnamn och lösenord.

Inställningar för inkommande e-post:

Om du har lagt upp e-postkonton för olika typer av inkommande e-post, t.ex. Monitor-till-Monitor, måste du komplettera de inställningar som motsvarar systeminställningarna, och kopiera hit samma värden.

Komplettera inställningar för e-post i tillval till Monitor G5

I Webbshop Administration måste du komplettera med nedanstående inställning för e-post. Se även beskrivning av inställningen här.

  • Metod för e-post – Ställ in som Enligt användarinställningar i Monitor G5.