Årsbyte

Se filmen Allt om ditt årsbyte i Monitor G5:

Svenska Engelska

Att göra "årsbyte" (byta till nytt bokföringsår) är en åtgärd som företag behöver göra inför nytt räkenskapsår, i de fall företaget använder modulen Redovisning i Monitor G5. Byte till nytt bokföringsår görs innan transaktioner ska registreras i reskontrorna och redovisningen på det nya året.

Det är rutinen Byt period/bokföringsår som används för att göra årsbytet samt rutinen Ingående balans som används för att hämta ingående balans (IB) till det nya året.

Obs! Innan du börjar med årsbytet, se till att ha en aktuell och fungerande backup av Monitors databas!