Integration mot hissautomat

Integration mot hissautomat är ett tillval till MONITOR G5 och skapar en koppling mot hissautomatens styrsystem (WMS). Detta ger dig effektiv lagring och plockning.

Så fungerar det

Integration mot hissautomat känner av när lagertransaktioner ska ske. En orderfil skickas då över till hissautomatens styrsystem (WMS) och användaren får ett färdigt jobb att starta istället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas.

Om mottagande hissautomat och WMS kan hantera ändring av redan skickad order, så uppdateras uppdraget i de fall orderraden omplaneras i MONITOR.

Om hissautomatens WMS har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i MONITOR.

När artiklar plockas till en kundorder kan utleverans av kundorderrader ske direkt eller så kan saldot flyttas från hissautomatens lagerplats i MONITOR till en plockplats. I det senare fallet ska en rapportering av utleverans göras i MONITOR.

Vid inköpsorder går det att inleverera inköpsorderrader direkt till hissautomatens lagerplats.

Transaktioner som stöds:

  • Utleverans av kundorder
  • Inleverans av inköpsorder
  • Ut- och inleverans av lagerorder
  • Oplanerad ut- och inleverans
  • Inventering
  • Plock av material till tillverkningsorder
  • Lageringång tillverkningsorder

Eventuella specialfunktioner kan utvecklas på beställning.

WMS som stöds

Följande WMS stöds i dagsläget:

Teknik

Integration mot hissautomat är en programvara som installeras som en tjänst på din MONITOR-server eller på hissautomatens WMS, vilket innebär att programmet körs i bakgrunden.

Kommunikationen mellan MONITOR och hissautomatens WMS sker via XML-filer.

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.