WMS Integration

WMS Integration är ett tillval till Monitor ERP och skapar en koppling mot hissautomatens styrsystem (WMS). Detta ger dig effektiv lagring och plockning.

Så fungerar det

WMS Integration känner av när lagertransaktioner ska ske. En orderfil skickas då över till hissautomatens styrsystem (WMS) och användaren får ett färdigt jobb att starta istället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas.

Om mottagande hissautomat och WMS kan hantera ändring av redan skickad order, så uppdateras uppdraget i de fall orderraden omplaneras i Monitor ERP.

Om hissautomatens WMS har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i Monitor ERP.

När artiklar plockas till en kundorder kan utleverans av kundorderrader ske direkt eller så kan saldot flyttas från hissautomatens lagerplats i Monitor ERP till en plockplats. I det senare fallet ska en rapportering av utleverans göras i Monitor ERP.

Vid inköpsorder går det att inleverera inköpsorderrader direkt till hissautomatens lagerplats.

 

Svensk video, del 1:

Svensk video, del 2:

Engelsk video, del 1:

Engelsk video, del 2:

Transaktioner som stöds:

  • Utleverans av kundorder
  • Inleverans av inköpsorder
  • Ut- och inleverans av lagerorder
  • Oplanerad ut- och inleverans
  • Inventering
  • Plock av material till tillverkningsorder
  • Lageringång tillverkningsorder

Eventuella specialfunktioner kan utvecklas på beställning.

WMS som stöds

Följande WMS stöds i dagsläget:

Teknik

WMS Integration är en programvara som installeras som en tjänst på din Monitor-server eller på hissautomatens WMS, vilket innebär att programmet körs i bakgrunden.

Kommunikationen mellan Monitor ERP och hissautomatens WMS sker via XML-filer.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.

Detta tillval har en egen hjälpsida, klicka här för att komma dit.