Produktkonfigurator

Kombinera och hantera olika utföranden av produkter med Produktkonfigurator i Monitor ERP. Utifrån ett visst grundutförande bygger du olika utföranden av en produkt, för att sedan kalkylera priser och skapa tillverkningsorder.

Engelsk video:

Tillämpning

Produktkonfiguratorn kan tillämpas vid olika behov beroende på verksamhet och arbetssätt:

Marknadsarbete – Enkelt att definiera olika produktutföranden vid offert- och orderläggning och du kan direkt se vad som är möjligt och vad det kommer det att kosta. Produktkonfiguratorn kan också med fördel kombineras med en webblösning för att presentera ett valfritt och användarvänligt gränssnitt mot till exempel säljare, kund eller liknande. Detta ger ökad tillgänglighet.

Produktion – Att tillverka rätt produktutförande med korrekt operations- och materialinnehåll. En smidig hantering för att hantera variationer i utförandet från varje enskild order, direkt genererat utifrån kundorder. Förkalkyler, strukturlistor, leveranstidskontroll och motsvarande strukturhanteringar görs för valfri konfiguration. Många olika produktutföranden med ett minimalt artikelsortiment.

Eftermarknad – Detaljerad uppföljning och spårbarhet av varje produktutförande. Med ett integrerat produktregister hanteras information om varje såld (specifik) produkt via ett unikt serienummer. Detta underlättar hantering och tillhandahållande av reservdelar, garantiåtagande och underhåll av varje specifik produkt.

Webblösning

Som tidigare nämnts går produktkonfiguratorn utmärkt att kombinera med en webblösning. Det gör att du själv kan välja till exempel utförande och design på webbsidan, helt efter egna önskemål och behov.

All konfigurationsdata hämtas direkt från Monitors databas. Görs ändringar i databasen, ändras också informationen på webbsidan.

  • Webblösningen är till för att ge kunder och återförsäljare möjlighet att själva konfigurera och beställa produkter efter sina behov och önskemål. Med olika inloggningsuppgifter kan rätt produktsortiment, utseende, språk, etc. anpassas efter kunden/återförsäljaren.
  • Kanske kan säljaren använda en webblösning och komponera produkten i diskussion med kunden och direkt se vad som är möjligt samt få kostnaden omgående.

Grunddata

GrunddataStängd Grunddata är statiska poster i en databas, exempelvis artiklar, kunder, användare, produktionsgrupper. består av en grundberedning plus en konfigurationsgrupp, där komponenter i valgrupper och regler för de olika utförandena av produkten specificeras.

Stödfunktioner

Utöver detta finns kalkylerings- och orderrutiner där produkterna konfigureras samt funktioner för att administrera och visa statistik för olika konfigurationer.

Principen

Produktkonfiguratorn kan ses som ett alternativ till variantberedning. Vid variantberedningen utgår du från en komplett "maxberedning" där samtliga möjliga varianter av material och operationer anges, och sedan med olika villkorsregler bestämmer vilka av dessa som ska ingå eller inte i beredningen för en viss variantkod, revision, order, kund, antal eller period.

Vid produktkonfigurering utgår du istället från en grundberedning eller "minberedning" där du inkluderar endast det som alltid ska ingå i produkten och inte vara valbart på något sätt, till exempel monteringen.

Konfigurering

Vid konfigurering byggs de olika komponenterna ihop till den färdiga produkten. Konfigureringen sker i samband med orderregistrering, förkalkylering, offerering, osv.

Om det är en måttbeställd produkt kan valbara komponenter styras av regler och variabler. Formler kan användas för att beräkna variabler och styra regler. Formler kan också användas för att beräkna kvantiteter och priser.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.