Integration mot nestingprogram

Integration mot nestingprogram är ett tillval till Monitor G5 som låter dig överföra information mellan Monitor och ditt nestingprogram. Det möjliggör en bättre planering av produktionen samt ger en bättre kontroll på materialförbrukningen.

Teknik

Integration mot nestingprogram installeras som två tjänster på er Monitor-server; en för webbklienten och en för integrationen. Webbklienten är intern och används för att göra diverse inställningar för integrationen.

Kommunikationen mellan Monitor och nestingprogrammet sker via XML-filer.

Export

Integrationen känner av när en operation skapas på vald/valda produktionsgrupper och skickar då en orderfil till mottagande nestingprogram. Operatören ser sedan denna operation i sin uppdragslista i nestingprogrammet. Det går även att exportera operationer manuellt med hjälp av BAP – Business adaptation plugins.

Om antal eller datum ändras på operationen i Monitor skickas den informationen över och uppdaterar även operationen i nestingprogrammet. Om operationen tas bort i Monitor tas den även bort i nestingprogrammet.

Följande fält kan exporteras från Monitor:

 • Operationens rapportnummer
 • Tillverkningsorderns ordernummer
 • Planerat startdatum
 • Planerat färdigdatum
 • Den tillverkade artikelns artikelnummer och benämning
 • Materialets artikelnummer och benämning
 • Aktuell artikelrevision
 • Ritningsnummer
 • Materialets batchnummer
 • Kund i Monitor
 • Kundens ordernummer i Monitor.

Import

När ett nest är färdigskuret rapporterar nestingprogrammet tillbaka till Monitor och gör en avrapportering mot varje operation som fanns med i nestet. Det går även att uppdatera beredningen för den tillverkade artikeln med information från nestet.

Om materialet som rapporterades skiljer sig från det som faktiskt användes kommer integrationen vid import att nollställa det ursprungliga materialbehovet och sedan lägga upp ett nytt materialbehov med det nya materialet och sedan avrapportera. Detta kan ske när olika artikelnummer förekommer på samma typ av material, exempelvis olika storlekar.

Det som kan rapporteras är:

Artikelimport

Det går att importera artikeldata från nestingprogrammet och vidare skapa/uppdatera artiklar i Monitor samt skapa/uppdatera operationer och materialrader på artikelns beredning.

Detta ger mer korrekta förkalkyler, vilken i sin tur leder till en bättre överblick över produktionen och kostnader.

Artikeldata som går att importera är:

 • Artikelnummer och benämning
 • Stycktid
 • Ställtid
 • Materialets artikelnummer
 • Material per detalj
 • Materialets enhet.

Det går även att importera data gällande stansning/bockning om nestingprogrammet kan exportera det.

Nestingprogram som stöds i dagsläget

Leverantör Adress Kontaktperson Information
Bystronic BySoft CAM [Länk] Chris Waters | Software Specialist
chris.waters@bystronic.com
För att kunna använda all funktionalitet i integrationen krävs modulen Plant Manager i BySoft CAM. Det går att använda artikelimport utan Plant Manager. I det fallet behövs modulen Part Nester.
TRUMPF TruTops Boost [Länk]    
Hexagon RADAN Radnest (MAZAK) [Länk]    
Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.