Utökad filvisare

Utökad filvisare är ett tillval i MONITOR som ger stöd för flera olika filtyper när du kopplar externa filer till poster i databasen. Du får stöd för vanligt förekommande ritningsformat, bildformat och Office-paketets olika dokumentformat.

Med den utökade filvisaren kan du förhandsgranska alla kopplade externa filer i visningsfönstret, i sin originaltyp. Utan den utökade filvisaren har du bara stöd för filer av typen PDF.

Du kan även använda dig av "automatisk utskrift" av kopplade externa filer i visningsfönstret när filerna är av andra typer än PDF.

Utökad filvisare rationaliserar din hantering av externa filer som kopplas till poster i MONITOR, genom att:

  • Du kan koppla filerna direkt i sitt originalformat och måste inte först skapa kopior av filerna som PDF för att sedan koppla PDF-filerna.
  • Du slipper koppla om en kopia av fil när originalfilen har blivit uppdaterad eller ändrad.

Se vilka filtyper som stöds på denna sida: www.rasterex.com/file-formats.

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.