Export av löneunderlag

Export löneunderlag är ett tillval till modulen Tidrapportering som gör att du kan exportera löneunderlag från Monitor ERP till ditt löneprogram. Det är personalens stämplingar (närvaro, frånvaro och övertid) som exporteras.

Löneprogram som stöds

I Export löneunderlag ingår plugin för olika löneprogram. I dagsläget finns plugin för PAXml (Kontek, Crona Lön m.fl.), Visma Lön (Sverige), Agda, HogiaLön Plus, Hogia Lön, SoftOne, Bluegarden (Danmark), Huldt & Lillevik (Norway), UNI Micro (Norge), Visma Payroll (Norge), Mepco (Finland), V10 (Finland) och Comarch Optima (Polen).

Så fungerar det

I rutinen Exportera löneunderlag utförs själva exporten. Här väljer du för vilken personal du vill exportera löneunderlag. Här anger du även tidsintervall och gör exportinställning.

I samband med exporten kan du också välja att låsa berörda stämplingsposter för korrigering. På så sätt förhindrar du att någon går in och korrigerar en stämpling efter att löneunderlagen har exporterats. Det går även att låsa och låsa upp stämplingsposter i rutinen Lås/lås upp närvarostämplingar. Där väljer du för vilken personal och för vilket tidsintervall du ska låsa eller låsa upp stämplingsposterna.

I rutinen Grunddata – Närvaro finns inställningar gällande lönearter som styr hur respektive löneart ska hanteras vid export. I den rutinen skapar du även en exportinställning till plugin för det löneprogram du använder.

Löneunderlagen exporteras antingen till en textfil, CSV-fil eller XML-fil. Det styrs av den plugin du använder för löneprogrammet.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.