EDI

EDIStängd EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange. EDI handlar om att utbyta elektroniska affärsdokument med sina affärspartners, t.ex. kunder och leverantörer. Begreppet EDI är ganska brett och diffust och kan många gånger användas om alla typer av dokument som man skickar elektroniskt, även om det kanske är frågan om PDF-filer via e-post eller att publicera affärsdokument på en webbsida. Det vi menar med EDI och vad man traditionellt brukar mena med EDI är strukturerade affärsdokument, som följer givna standarder, som man skickar eller tar emot elektroniskt och som sammanställs och tolkas automatiskt av och integrerat med kundens/leverantörens affärssystem. ger dig stöd för elektronisk överföring av affärsdokument i form av strukturerade meddelanden mellan Monitor ERP och din kunds/leverantörs affärssystem. All kommunikation sker mer eller mindre med automatik.

EDI-kommunikation

EDI-kommunikationen mellan Monitor ERP och din kund/leverantör sker över internet via en EDI-brygga.

EDI-meddelanden

Monitor ERP använder EDI-meddelanden i ett internt format, vilket betyder att dessa meddelanden måste konverteras till den standard som efterfrågas, t.ex. EDIFACT. Meddelandekonverteringen utförs genom en extern EDI-programvara eller VAN-tjänst. I den omformas meddelandet till/från den standard som kunden/leverantören efterfrågar.

De affärstransaktioner som det finns stöd för i Monitor ERP är enligt följande:

Försäljningsflödet

 • Import kundorder
 • Import leveransplaner
 • Export ordererkännanden
 • Export kundfakturor
 • Export förenklad avisering
 • Export avancerad avisering
 • Export kundordersvar
 • Leveransrapportering kundorder

Inköpsflödet

 • Export inköpsorder
 • Export leveransplaner
 • Import ordererkännanden
 • Import förenklad avisering
Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret.