EDI

EDI ger dig stöd för elektronisk överföring av affärsdokument i form av strukturerade meddelanden mellan Monitor G5 och din kunds/leverantörs affärssystem. All kommunikation sker mer eller mindre med automatik.

EDI-kommunikation

EDI-kommunikationen mellan Monitor G5 och din kund/leverantör sker över internet via en EDI-brygga.

EDI-meddelanden

Monitor G5 använder EDI-meddelanden i ett internt format, vilket betyder att dessa meddelanden måste konverteras till den standard som efterfrågas, t.ex. EDIFACT. Meddelandekonverteringen utförs genom en extern EDI-programvara eller VAN-tjänst. I den omformas meddelandet till/från den standard som kunden/leverantören efterfrågar.

De affärstransaktioner som det finns stöd för i Monitor G5 är enligt följande:

Försäljningsflödet

 • Import kundorder
 • Import leveransplaner
 • Export ordererkännanden
 • Export kundfakturor
 • Export förenklad avisering
 • Export avancerad avisering
 • Export kundordersvar

Inköpsflödet

 • Export inköpsorder
 • Export leveransplaner
 • Import ordererkännanden
 • Import förenklad avisering

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.