Anpassade rapporter

Med det här tillvalet kan du skapa egna rapporter i MONITOR. Rapporterna utformas enligt ditt önskemål.

Vad är en anpassad rapport?

En anpassad rapport kan enklast beskrivas som en skräddarsydd listrutin, med egen utformning av SQL-fråga, eget innehåll av selekteringsbegrepp och inställningar samt en egen layout av listan som presenterar rapporten.

När tillvalet är installerat i MONITOR blir rutinen Anpassade rapporter tillgänglig i modulen Generella register. Där byggs de anpassade rapporterna. I rutinen väljs även var rapporterna ska placeras på modulmenyn i MONITOR, och det går att välja vilka användare som ska få tillgång till rapporterna.

Monitor ERP System AB bygger de anpassade rapporterna enligt dina specifikationer. Du kan sedan själv, via rutinen, installera och placera rapporterna på modulmenyn och välja vilka användare som ska få tillgång till rapporterna.

Om du själv vill bygga anpassade rapporter behöver du ha:

  • Kännedom om namn på MONITORs databastabeller och kolumner.
  • Kunskap i att skriva SQL-frågor.
  • Kunskap i rapportverktyget DevExpress Report Designer (när en ”fri layout” skapas för rapporten).

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.