Kundorderöverföring

Kundorderöverföring är ett tillval i Monitor G5 som förenklar hantering av kundorder mellan säljbolag och produktionsbolag då säljbolaget tar emot beställningar från slutkunder och produktionsbolaget sköter tillverkningen åt säljbolaget. Du får en automatisk överföring och uppdatering av kundorder mellan dessa bolag.

Kundorderöverföring i Monitor G5

Kundorderöverföring i Monitor G5 innehåller rutiner för uppkoppling mellan säljbolag och produktionsbolag, uppsättningar av inställningar för kundorderöverföring samt överföringsprofiler mellan bolagen.

Kundorderöverföring innehåller en rutin för att göra inställningar för överföringsnotiser i både sälj- och produktionsbolag, för olika händelser som kundorder skapad, ändrad eller utlevererad.

Det finns också en rutin för att hantera och övervaka de överföringar och händelser som sker mellan säljbolag och produktionsbolag.

En uppkoppling styr till vilket annat företag (produktionsbolaget) i Monitor-systemet som kundorderöverföringar ska göras.

En uppsättning av inställningar styr hur pris, betalningsvillkor, ordernummer, leveranstider osv. ska hanteras på kundorder i säljbolaget respektive produktionsbolaget.

En överföringsprofil knyter ihop en uppkoppling med ett uppsättningsnummer samt knyter ihop produktionsbolaget med säljbolaget.

Synkronisering av artiklar

Det följer även med en rutin för att regelbundet synkronisera artikelurval mellan säljbolag och produktionsbolag. Vid en synkronisering uppdateras olika uppgifter på artiklarna. Strukturer synkroniseras inte.

Flera artikelurval kan via överföringsprofiler kopplas till olika produktionsbolag i artikelsynkroniseringen.

Synkronisering av artiklar ligger till grund för att göra kundorderöverföring mellan säljbolag och produktionsbolag. Det är även möjligt att identifiera artiklar i produktionsbolag via artikelnummer eller annan artikelidentitet.

Rutinen Synkronisera artiklar går även att köpa som ett separat tillval för att enbart synkronisera artiklar mellan företag, för att slippa uppdatera artiklarna manuellt.

Principer

Bilden nedan visar automatisk överföring av kundorder med Kundorderöverföring.

  • Beställning (1) kommer in från slutkund till säljbolaget som registrerar kundorder (huvudorder). Kundordern överförs automatiskt till valda produktionsbolag. När kundordern registreras kan också motsvarande inköpsorder automatiskt skapas i säljbolaget.
  • Produktionsbolaget får in kundordern och kan göra vissa ändringar på den, exempelvis leveransdatum på en orderrad. Ändringar överförs och uppdaterar automatiskt säljbolagets huvudorder samt eventuell inköpsorder.
  • Produktionsbolaget kan även lägga till nya orderrader på kundordern. Om en överföringsprofil väljs på ny orderrad överförs och uppdateras automatiskt säljbolagets huvudorder samt eventuell inköpsorder. Om en överföringsprofil inte väljs på nya orderrader överförs de inte till säljbolaget. Nya orderrader hamnar dock på samma fakturaunderlag.
  • Produktionsbolaget utlevererar kundordern och skriver ut följesedel. Det finns två metoder:
    • Utleverans direkt till slutkunden (2). I detta fall behöver inte säljbolaget någon inköpsorder. Fakturaunderlag (3) från produktionsbolaget överförs automatiskt till säljbolaget.
    • Utleverans till säljbolaget som inlevererar inköpsordern och utlevererar huvudordern till slutkunden.
  • Faktura (4) skickas från produktionsbolaget till säljbolaget och registreras som leverantörsfaktura i säljbolaget.
  • Säljbolaget skickar faktura (5) till slutkunden.

Produktionsbolaget kan skriva ut samlingsfaktura till säljbolaget (exempelvis en gång per vecka), förslagsvis med export av EDI-faktura eller via Monitor-till-Monitor. Leverantörsfaktura registreras i säljbolaget, förslagsvis med import av EDI-faktura eller via Monitor-till-Monitor.

Faktureringsplaner tillsammans med kundorderöverföring

Kundorderöverföring tar inte hänsyn till eventuell faktureringsplan på kundorder.

Om faktureringsplanen t.ex. innehåller ett förskott som måste betalas innan utleverans får göras, så kommer denna information (varning eller spärr) inte att följa med till produktionsbolaget. Produktionsbolaget kan därför utleverera innan förskottet är betalt.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.