Agenten

Är en viss tillverkningsorder startad? Är någon av våra leverantörer försenad med leveransen? Vad hade vi för PIA-värde per den sista förra månaden? Tillvalet Agenten i Monitor G5 ger dig svaren!

Svensk video:

Engelsk video:

Vad är Agenten?

Agenten i Monitor G5 kan användas för att:

  • Skapa automatkörningar av rapporter.
  • Skapa bevakningsuppdrag av händelser utifrån villkor och meddela berörda användare snabbt om händelser.

Rapporter som har körts automatiskt kan exporteras och sparas på disk via en filsökväg, skickas med e-post eller skrivas ut automatiskt. När ett bevakningsuppdrag uppfyllts så kan detta meddelas via e-post, eller som notis direkt i Monitor G5 till berörda personer.

Automatkörningar

Med Automatkörningar går det att köra rapporter automatiskt vid schemalagda tidpunkter. Rapporter i Monitor G5 kan beräkna och lagra data, allt detta kan ske via automatik. Automatkörningar kan baseras på förvalda värden, poster i urval och kan även kopiera poster till urval, att t.ex. utnyttja i en efterföljande automatkörning.

Schemaläggningen av automatkörningar görs direkt i rutinen. Där anges tidpunkter och intervaller för automatkörningen. Rapporter exporteras som Excel och PDF och kan sparas på disk via en filsökväg, skickas med e-post eller skrivas ut. Det går att ställa in på vilka språk och till vilka användare som rapporter ska skickas.

Exempel på automatiseringsbehov:

  • Få reda på om det är några offerter som "gått ut" (överskridit giltighetstiden) eller få reda på försenade leveranser. Automatkörningar presenterar detta utan att du "aktivt" medverkar genom att gå in och ta fram uppgifterna.
  • Beräkna och uppdatera årsvolym, orderkvantitet, ABC-koder, m.m. Automatkörningar ger dig en regelbunden uppdatering av grunddata.
  • Periodiserad information, som t.ex. att ta fram lagervärdelista eller PIA-värde. Automatkörningar gör att du slipper bevaka periodskiftena.
  • Köra beräkningar som är tids- och resurskrävande, t.ex. Förkalkyl. Automatkörningar ger dig möjlighet att lägga dessa körningar under tider då det inte är så hög belastning på systemet, t.ex. nattetid.

Bevakningsuppdrag

Bevakningsuppdrag bevakar att en händelse har skett/inte har skett, och skickar direkt meddelande om detta till berörd person via e-post eller som notis i systemet.

I Bevakningsuppdrag skapar du olika bevakningsurval, anger villkor och konfigurerar den text som meddelandet ska bestå av. Texten kan innehålla olika variabler som visar olika värden kopplat till villkoret.

Du ställer in under vilken tid ett bevaknings-uppdrag ska vara aktivt eller om uppdraget ska vara aktivt tills vidare. Du kan också ställa in att uppdraget ska inaktiveras när något villkor har blivit uppfyllt.

Med bevakningsuppdrag kan du t.ex. bevaka inleverans av inköpsorder, nollsaldo på artikel (t.ex. om en artikel ersätts av annan efter att artikeln förbrukats), rapportering av avvikelseaktivitet eller att en viss operation på en tillverkningsorder har färdig-rapporterats eller startats.

När en händelse har skett finns det sedan olika sätt att meddela detta till berörda personer. Du kan välja mellan följande:

  • E-post – angiven e-postadress får meddelande.
  • Notis – mottagaren får meddelande som en notis i Notiser under Meddelande-center i Monitor G5.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.