Skillnader mellan G4 och G5

Detta är en beskrivning av skillnader mellan Monitor G4 och Monitor ERP (Monitor G5).

Introduktion

För er som vill få den allra första introduktionen i skillnader mellan G4 och G5 har vi samlat några filmer i den här länken. Filmerna är på svenska. Under länken finns det först några filmer som beskriver generella saker i systemet. Därefter kommer några valda filmer från respektive modul och användargrupp. När ni har tittat igenom dessa filmer har ni fått en bra och grundläggande kunskap i det fortsatta användandet av G5.

Komplett förteckning

Den kompletta förteckningen av skillnader för samtliga rutiner/funktioner finns i form av filmer och även texter samlat i ett pdf-dokument.

Texterna nås i menyn till höger under respektive rutin.

Filmerna är på svenska och finns i samlingar inom olika områden under följande länkar:

Den kompletta texten är tillgänglig i pdf-dokumentet både på Svenska och Engelska.