Inbetalningar

I denna rutin kan du registrera inbetalningar i kundreskontran, kvitta fakturor och även makulera inbetalningar. Inbetalningar som registreras ger fakturorna betald eller delbetald status i kundreskontran. Konteringar uppdateras också i bokföringen.

Följande systeminställningar berör inbetalningar: Förvald valutakurs vid inbetalningar, Förvald valutakurs vid inbetalningar (via fil) och Betalningssätt vid kvittning.

Betalningar kan registreras på tre sätt i denna rutin. Antingen registreras betalningarna manuellt (post för post), genom återrapportering via fil eller så registreras de via en lista. Det första alternativet görs i fliken Registrera manuellt. Läs mer hur du registrerar betalningar manuellt genom att klicka på rubriken nedan. Vill du i stället få upp en lista där du kan bocka i vilka som är betalda, så väljer du listtypen Registrera via lista.

Kvittningar och makulering

Det finns även möjlighet att betala fakturor genom att kvitta dem mellan varandra. Det kan t.ex. vara att en stor kreditfaktura ska kvittas mot ett antal debetfakturor till samma kund. Då en sådan omföring görs så sätts alla inblandade fakturor som betalda. Kvittningar gör du i fliken Kvittning.

I rutinen kan du även makulera betalningar och kvittningar. För att makulera inbetalningar så väljer du listtypen Makulera inbetalningar. För att makulera kvittningar så väljer du listtypen Makulera kvittningar.

A conto

I rutinen kan du också registrera inbetalningar som a conto-inbetalningar. Det är då kunden gör en inbetalning som avser betalning för något som inte finns i kundreskontran, t.ex. en förskottsbetalning eller en överbetalning. En sådan inbetalning skapar en ny kundreskontrapost av typen a conto och den kommer sedan att finnas som ett tillgodohavande för den specifika kunden i kundreskontran. A conto-inbetalningar lägger du till i fliken Registrera manuellt genom att lämna fältet Fakturanummer tomt.