Vänd verifikation via periodisering

Detta är en steg för steg-beskrivning för att vända en verifikation via periodisering. Funktionen används om du har en verifikation (t.ex. i bokslutet) som ska vändas bort i annan redovisningsperiod.

  1. Läs in den verifikation som ska vändas i annan period.
  2. Klicka på Spara som på verktygsmenyn i rutinen.
  3. Välj Vänd via periodisering som typ.
  4. Välj vilket datum vändningen ska ske (förvalt är första dag i nästkommande period, men kan ändras).
  5. Klicka på Ok i fönstret.
  6. Avsluta med att klicka på Spara på verktygsmenyn.

I bakgrunden har det nu skapats en periodisering som kommer att vända verifikationen via rutinen Frisläpp periodiseringar, i den period den skulle vändas.