Skapa en rättningsverifikation

En steg för steg-beskrivning för att skapa en rättningsverifikation. Funktionen används när en felaktigt bokförd verifikation ska korrigeras.

  1. Läs in den verifikation som ska rättas.
  2. Klicka på Spara som på verktygsmenyn i rutinen.
  3. Välj Rättning/Vändning som typ.
  4. Välj i vilket år och i vilken serie rättningen ska bokföras.
  5. Se till att Kontering är markerad under Kopiera/Vänd, om du vill att samtliga konteringar ska läsas in fast bokförda på omvänd sida.
  6. Klicka på Ok i fönstret.
  7. I detta läge visas en kopia av verifikationen fast med spegelvänd kontering. Sparar du i detta läge utan att ändra något, så blir effekten att du helt bokar bort den ursprungliga verifikationen.
    Behöver du korrigera enskilda rader på den ursprungliga verifikationen, måste du radera alla rader som var okej och korrigera de rader som var felaktiga. Observera att rättningsverifikationen alltså ska innehålla de förändringar som du vill göra i relation till den ursprungliga verifikationen.

Exempel:
Verifikation A har bokförts med följande konteringar:

Konto Benämning Belopp
3010 Försäljning −1000
2610 Moms −250
1510 Kundfordring 1250

Du har konstaterat att kontering borde ha varit enligt följande:

Konto Benämning Belopp
3010 Försäljning −400
3210 Försäljning −600
2610 Moms −250
1510 Kundfordring 1250

En rättningsverifikation upprättas då enligt följande:

Konto Benämning Belopp
3010 Försäljning 600
3210 Försäljning −600